OSMANLI HARİTALARI

 

 

                       Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünde Osmanlı Devleti’nin

                                             sınırlarını gösteren harita

 

Abdülaziz devrinde Osmanlı sınırları

Berlin Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti’nin sınırları

Yavuz Sultan Selim devrinde Osmanlı Devleti’nin sınırlarını gösteren harita

Kanuni’nin Doğu seferinde geçtiği yerleri gösteren harita

III. Murad zamanında Osmanlı Devleti’nin sınırları

I. Ahmed zamanında Osmanlı Devleti’nin sınırları

IV. Murad zamanında Osmanlı Devleti’nin sınırları

II. Mustafa devrinde Osmanlı sınırları

III. Ahmed devrinde Osmanlı sınırları

III. Selim devrinde Osmanlı sınırları

II. Mahmud döneminde Osmanlı sınırları

Abdülaziz devrinde Osmanlı sınırları

III. Mustafa devrinde Osmanlı sınırları

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarına göre Osmanlı Devleti'nin Avrupa hudutları

Fatih Sultan Mehmed’in ölü

Jan Jansson'un "Tercicum Imperium - Türk İmparatorluğu" haritası.

münde Osmanli Devleti’nin
 sinirlarini gösteren harita
 

http://os-ar.com/harita/

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !